top of page

COACHING METHODES
HOE WERK Ik?

 IN CONTACT MET JOUW INNERLIJKE WIJSHEID

Als coach is het mijn doel om jou in contact te brengen met je eigen intuïtieve vermogen. In de huidige westerse maatschappij leren we met name om te navigeren op basis van de intelligentie van ons hoofd, dus dat vermogen heb je waarschijnlijk al onder de knie. Via je intuïtie boor je een andere, vaak nu nog onbewuste, aanvullende bron van informatie aan om je te helpen navigeren in je leven.

 

Ik werk vanuit de visie dat het het vermogen om keuzes te maken voor jouw leven uitsluitend in jezelf te vinden is en dat ik fungeer als spiegel en coach om je te helpen je licht te laten schijnen op het onbewuste. Hoe je intuïtie tot je spreekt is voor ieder mens uniek. Het leren verstaan van & vertrouwen op je intuïtie is een proces waar ik je graag in begeleid. Ik werk naast het 1-op-1 coachgesprek met diverse methoden die je toegang bieden tot je intuïtieve vermogens zoals voice dialogue, lichaamsbewustzijn & energetische therapie, systemisch werk (opstellingen) & rebirthing breathwork.

 Hier & Nu

Het startpunt van het coachingstraject is altijd het hier en nu. Tegen welke concrete zaken in jouw leven loop jij op dit moment aan waardoor je je aangetrokken voelt om het coachtraject aan te gaan? Wat zou je willen veranderen? Tijdens een Hier & Nu Helderheid sessie (zie 'mogelijkheden') brengen we dit in kaart. Dit is het uitgangspunt voor jouw coachtraject.

Routes die we samen kunnen lopen

 STILSTAAN:
VAN REACTIE NAAR REFLECTIE

Onze reacties op situaties en mensen in ons dagelijks leven zijn vaak onbewust. Door stil te staan en samen te reflecteren op zaken waar je tegen aan loopt, help ik je om onbewuste reacties en patronen bewust te maken. Zo ontstaat de mogelijkheid de onbewuste reacties en patronen die je niet meer dienen te doorbreken en transformeren.

"Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response.

In our response lies our growth and our freedom." - Viktor E. Frankl

 DE TAAL VAN JE LICHAAM

Ik heb ervaren dat je lichaam de taal van je intuïtie spreekt. Ik ontdekte ooit zelf dat mijn bewustzijn zich met name in mijn hoofd bevond. Je bewust worden van wat je in je lichaam voelt brengt je uit je hoofd en in je lijf. Door de taal van jouw unieke lichaam te leren lezen en begrijpen kun je de fysieke signalen die je ervaart herkennen en inzetten als richtingaanwijzers in je leven. Ik help je tijdens mijn coachsessies om je bewust te worden van de fysieke sensaties die je in je lichaam ervaart in verschillende situaties.

DE WERELD ALS SPIEGEL

VAN JOUW INNERLIJKE WERELD

Ik werk vanuit de visie dat hoe jij de wereld buiten je ervaart een weerspiegeling is van je innerlijke wereld. In mijn coachsessies gebruiken we dit twee kanten op. We gebruiken jouw ervaringen in je dagelijks leven om jou meer inzicht te geven in je (deels onbewuste) innerlijke wereld. Daarnaast gebruiken we jouw behoeften en verlangens met betrekking tot hoe jij de wereld buiten je zou willen ervaren om daar jouw innerlijke wereld op af te stemmen.

IN VERBINDING MET HET GROTERE GEHEEL

Tijdens mijn eigen Soul Truth Journey heb ik ervaren dat er een energetisch veld bestaat waar we mee verbonden zijn, dat ik collectief of universeel bewustzijn noem. Voor mij voelt dit als een informatieveld dat het grotere geheel bevat en evolueert in een bepaalde organische orde. Ik heb ervaren dat we hiermee communiceren via intentie (zenden) en de intelligentie van ons hart (ontvangen) en ook dat we via dit veld beïnvloeden en beïnvloed worden. Het maakt me zelf altijd nederig op een positieve manier om te beseffen dat alles op deze manier met elkaar in verbinding is. Werken met dit veld bijvoorbeeld d.m.v. systemisch werk kan je inzicht geven in jouw plek in het geheel en zowel inzicht geven in dynamieken in jezelf als in dynamieken met anderen (bijvoorbeeld familie, werk, maatschappij).

 DE KRACHT VAN HET INDIVIDu

 & 

 DE KRACHT VAN EEN GROEP

Ik bied zowel individuele coaching aan, als activiteiten in groepsverband (waar je individueel aan deel kunt nemen). Zie HIER de verschillende mogelijkheden.

Iets voor jou?
MOGELIJKHEDEN
bottom of page